Schoonmaak vervuilde woning

Moet uw vervuilde woning worden schoongemaakt? Het aantal vervuilde woningen neemt toe. Die toename heeft twee belangrijke oorzaken. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dat gaat vaak goed, maar soms lukt het niet meer. Daarnaast is de groeiende groep mensen die kampen met diepliggende problemen. Het lukt hen niet meer om het huis netjes en schoon te houden. Bijvoorbeeld door een psychische stoornis. Ook het overlijden van gezinsleden, zoals een partner, kind of ouders kan grote gevolgen hebben voor de hygiëne in het huis. Een vervuilde woning ontstaat niet uit gemakzucht of luiheid. Mensen overzien na verloop van tijd de rommel in huis gewoonweg niet meer. PerfectPlus kan hulp bieden om de woning op te ruimen en grondig schoon te maken. Voor het aanpakken van psychische problemen zijn uiteraard andere hulpverleners.

Uitvoering

Wanneer het akkoord wordt gegeven voor de uitvoering van de werkzaamheden, wordt dit uitgevoerd door een vast team van opruimers. De bewoner krijgt te maken met personeelsleden van PerfectPlus met veel ervaring. Het zijn ook steeds dezelfde personeelsleden die bij de bewoner over de vloer komen. Op deze manier wordt er een band opgebouwd met de bewoner. Dit is nodig om tot een goed eind resultaat te komen.

Oplevering

Tijdens het opruimen en schoonmaken van de woning wordt contact onderhouden met de maatschappelijke instelling die de bewoner begeleid en met eventuele mantelzorgers.
PerfectPlus vindt het belangrijk dat hulpverleners op te hoogte gehouden worden van de voortgang. Na beëindiging van de werkzaamheden laten wij graag het resultaat aan de hulpverleners zien. Hierbij kunnen wij eventuele documenten die zijn gevonden teruggeven. En daarnaast geven wij graag tips om vervuiling van de woning te voorkomen.

Kennismakingsgesprek vervuilde woning

PerfectPlus wordt veelal ingeschakeld door maatschappelijke instellingen, door familieleden of mantelzorgers. Daar is vaak al een heel traject aan vooraf gegaan.

Het schoonmaken van een vervuilde woning is een emotioneel proces. De bewoner moet toestemming geven tot het opruimen van de woning. Samen met de bewoner wordt gekeken welke spullen bewaard moeten worden en welke mogen worden weggegooid. Hier is geduld voor nodig. Het is immers van groot belang om het vertrouwen te winnen van de bewoner. PerfectPlus gaat daarom ook het liefst met de bewoners zelf aan de slag.

Begroting

Vooraf wordt er een inzichtelijke begroting gemaakt. Zodat het voor alle partijen duidelijk is wat de kosten zijn. Bij de begroting zit een streefdatum, waarin wordt aangegeven wanneer de opdracht afgerond dient te zijn.