Schoonmaakkwaliteit verhoogt productiviteit

Onderzoekster Horrevorts: "Medewerkers hebben het idee productiever te zijn in een goed schoongemaakte omgeving."

Het mag bijna wel de heilige graal genoemd worden. Onderzoekster Mirte Horrevorts van de Universiteit Wageningen heeft namens de Vereniging Schoonmaak Research de link gelegd tussen schoonmaakkwaliteit en werkproductiviteit.

Ze presenteerde haar onderzoek tijdens de zomerborrel van VSR, voorafgaand aan de voordracht door scheidsrechter en supermarktondernemer Björn Kuipers. Ze vertelde in vijf verschillende kantoren van niet-commerciële organisaties onderzoek naar de daadwerkelijk en gepercipieerde schoonmaakkwaliteit te hebben gedaan. Gemeten werd het aantal schoonmaakkwaliteitsfouten en het gemiddeld stofniveau per organisatie. Daarnaast vulden maar liefst 120 medewerkers van de organisaties een online enquête in. Die ging over werk, omgeving en productiviteit.

Schoonmaak verhoogt tevredenheid

Vervolgens keek Horrevorts naar de verbanden tussen de gegevens. Wat bleek? De door de respondenten
gepercipieerde productiviteit blijkt te worden beïnvloed door de gemeten schoonmaakkwaliteit en de algehele tevredenheid van medewerkers met het werk. “Of, om het anders te zeggen, schoonmaakkwaliteit verhoogt de productiviteit en de tevredenheid van medewerkers.”

Let wel, dat is de door de medewerkers zelf gepercipieerde productiviteit en tevredenheid. “Omdat er op de werkvloer zoveel verschillende taken worden gedaan, is het moeilijk de daadwerkelijke productiviteit te meten. Maar dit resultaat zegt al heel veel. Medewerkers hebben het idee productiever te zijn in een goed schoongemaakte omgeving.” Ze concludeert dan ook dat schoonmaakkwaliteit een toegevoegde waarde kan hebben voor het primaire bedrijfsproces van niet-commerciële organisaties. “Het heeft immers een positieve invloed op de productiviteit van medewerkers.”

Invloed schoonmaakbeleving nog niet aangetoond

De onderzoekster zag ook dat de gepercipieerde productiviteit geen aantoonbare relatie heeft met de gepercipieerde schoonmaakkwaliteit van de kantooromgeving. “Maar ik moet zeggen dat het niet veel scheelde of we hadden dat wel kunnen aantonen. Met een grotere steekproef was dit er wel uitgekomen, denk ik. Kortom: beleving maakt wel degelijk uit.”

Daarnaast kwamen er ook opvallende resultaten uit het onderzoek in de verhouding ‘man/vrouw’ en ‘hoog opgeleid/niet hoog opgeleid’. “Vrouwen waren over het algemeen minder tevreden over de schoonmaak dan de mannen. Maar vrouwen waren meer tevreden over hun werk. Ook medewerkers met een hoger opleidingsniveau waren kritischer over de schoonmaak. Terwijl zij wel weer meer tevreden met hun werk zijn.”

Schoonmaakkwaliteit serieus nemen

Jacco Vonhof, voorzitter van de VSR, in zijn reactie: “Dit is een klein stapje naar de heilige graal. Met dit rapport kunnen we naar opdrachtgevers toe en hen erop wijzen dat ze schoonmaakkwaliteit serieus moeten nemen. En dat ze er niet op moeten bezuinigen.” Horrevorts tot slot: “Schoonmaak doet ertoe.”

Bron: service  management